Privacybeleid

PlusWorld heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van PlusWorld met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende websites: www.Plus-world.nl

Alle gegevens die door PlusWorld worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan PlusWorld geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door PlusWorld is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.
We gebruiken uw IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze website. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres en email).

In uitzonderingsgevallen deelt PlusWorld  informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

PlusWorld gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
PlusWorld zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoekers (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.